• Plán aktivít

   •  

    Plán aktivít je vypracovaný v súlade s plánom výchovno-vzdelávacej činnosti, prispieva k celkovému osobnostnému rozvoju detí. Vypracovaný plán môže byť dopĺňaný v priebehu školského roka.


     • Jeseň

     • •   Poznávacia vychádzka po okolí obce Kaplna

      •   Zakopanie pokladu – zakopanie odpadu z dreva, papiera, plastu, skla, ovocia a                     sledovanie procesu premeny

      •   Svetový deň srdca – výroba srdiečok, piesne o srdiečku, aktivity k danej téme

      •   Mliečny deň(Svetový deň mlieka) – zhotovovanie kravičky, plagátu, výrobkov z               obalov mliečnych výrobkov, zapojenie ŠJ

      •   Turistická vychádzka do prírody (k potoku, na lúku) – poznávanie a zber prírodnín               (10.10. svetový deň  duševného zdravia)

      •   Jabĺčkový deň v rámci týždňa zdravia- výroba šťavy, jabĺk. koláča , ovocný šalát,                 ochutnávka rôznych druhov jabĺk

      •   Výroba a výstava výrobkov z prírodnín (ovocníčkovia, vyrezávané strašidielka z                   tekvičiek pred MŠ)

      •   Úcta k starším – príprava kultúrneho programu pre starých rodičov, výroba darčekov

      •   Šarkaniáda púšťanie šarkanov na voľnom priestranstve za MŠ

      •   Pomocníčkovia – záhradníci príprava školského dvora na zimu (hrabanie lístia, práca       s kompostérom, zber prírodnín na školskom dvore

      •   Bezpečne na ulicipraktický výcvik v areáli MŠ – aktivity zamerané na dopravnú               výchovu (správna jazda na odrážadlách, kolobežkách...PH na dopravu s využitím                   dopravných značiek, terčíkov, prechodu pre chodcov,  semaforu...

      •   Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky

       

     • Zima

     • •   Tešíme sa na Mikuláša - Mikulášske divadelné predstavenie

      •   Malí cukrári - pečenie a zdobenie medovníčkov (po triedach)

      •   Vianočná pošta - výroba stromčeka detských vianočných prianí (po triedach)

      •   Vianoční škriatkovia - výroba a výstava vianočných ozdôb na vianočnom                       stromčeku v MŠ

      •   Zimné radovánky – olympiáda - súťaž o najkrajšieho snehuliaka

      •   Prosba vtáčikov - výroba krmiva a krmítka pre vtáčiky a ich rozmiestnenie v areáli         MŠ

      •   Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky

      •   Fašiangový karneval - zábavný fašiangový program pre deti

     •  Jar

     • •   Deň s mojou obľúbenou knižkou- čítanie rozprávok, výstava detských kníh v triedach

      •   Vyšetrenie školskej zrelosti detí predškolského veku (CPP SC)

      •   Kamarátka kvapka – experimenty s vodou, putovanie kvapky (Svetový deň vody 22.3.)

      •   Farebný týždeň – aktivity, oblečenie tematicky zamerané na farby dúhy

      •   Malí ochranári  – výroba plagátov, kreslenie na chodník, aktivity pri príležitosti Dňa             Zeme, Projekt – „Separáčik“ – triedenie odpadu, výroba kontajnerov (zážitkové učenie),       vychádzka k miestnemu potoku-zber odpadkov

      •   Liga proti rakovine (LPR)– každoročná verejná zbierka -zapojenie detí MŠ do zbierky         v obci Kaplna (v rámci vychádzky)

      •   Bio záhradka – sadenie semienok zeleniny do vyvýšeného záhona, hra na záhradníkov

      •   Deň tanca – taneč. predstavenie pre deti podľa aktuál. ponuky (Medzin. deň tanca 29.4.)

      •   Deň matiek – príprava kultúrneho programu pre mamičky, výroba darčeka

      •   Piknik v prírode – zábavné dopoludnie na lúke, pri miestnom potoku, plné hier                     a rôznych ekologických aktivít, spojené s piknikom a posedením na deke

      •   Zážitková akcia – polícia, hasiči....podľa aktuálnej ponuky

     • Leto

     •  •  Pohybom k zdraviu- olympiáda v MŠ, pohybové aktivity s deťmi  na škols. dvore         (Svetový deň 10.5.)

       •  Týždeň detskej radosti – MDD – zahŕňajúci letnú športovú olympiádu, diskotéku           na školskom dvore, divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky, zábavné                   kreslenie na chodník pred Coop Jednotou v Kaplne, hľadanie pokladu

      •   Deň rodiny - akcia v MŠ spojená s opekačkou, súťaž dieťa s rodičom                               (šk. r. 2022- 2023)

      •   Koncoročný výlet – Gazdovský dvor- Náš sen (šk. rok 2022-2023)

      •   Plavecký výcvik – Swimmaréna SC (šk. r. 2022-2023) 

      •   Rozlúčková slávnosť predškolákov- slávnostné rozlúčenie sa s deťmi                             predškolského veku

      •   Svetový deň životného prostredia- vykopanie pokladu, pozorovanie recyklácie               odpadu v školskej záhrade, aktivity venované ochrane životného prostredia-čistenie         okolia MŠ, prechádzka do prírody-pozorovanie lúčnych živočíchov