• Krúžky

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   Krúžkovú činnosť vedú: kvalifikovaní externí lektori, ktorí pracujú podľa vopred pripraveného Plánu krúžkovej činnosti na celý školský rok

   Realizácia krúžkovej činnosti: v priestoroch MŠ od15:00 hod., vo vopred lektormi dohodnutých dňoch

   Obdobie realizácie krúžkovej činnosti: začiatok v mesiaci október, koniec v mesiaci máj

   Komu je krúžková činnosť určená: deťom vo veku od 4 rokov.

    

    

   Ponuka krúžkov na školský rok 2022/2023

   Z dôvodu nízkeho záujmu o ponúkané krúžky, nebude krúžková činnosť v tomto školskom roku v MŠ realizovaná.