• Novinky

      • Simsalala v MŠ

      • Dňa 29.3. o 09:00 nás navštívy Simsalala zo svojím hudobno zábavným koncertom. Všetci sa veľmi tešíme.

      • Farebný týždeň

      • Milí rodičia, 

       nasledujúci týždeň, t.j. od pondelka 20.3.2023 do piatka 24.3.2023 bude venovaný farbám. Vzdelávacie aktivity, hrové činnosti a pod. budú zamerané na farby. Každý deň budeme mať všetci na sebe oblečené tričko určenej farby a tak spoločne absolvujeme farebnú púť-púť veselým týždňom.

       Preto Vás prosíme o spoluprácu, ak máte možnosť oblečte svojím deťom vrchnú časť oblečenia podľa farby na daný deň. Vo farbách jednotlivých dní nám tety kuchárky pripravia aj chutné farebné jedlá :-)