• Novinky

      • Jesenná brigáda v našej MŠ

      • V sobotu 14.10.2023 sa v našej škôlke uskutočnila jesenná brigáda, na ktorej sa zúčastnilo množstvo rodičov. Vďaka priaznivému počasiu sa nám podarilo spraviť veľa užitočných vecí. Premiestnili sa staré nepotrebné preliezky, ktoré sa budú postupne nahrádzať novými, natierali a lakovali sa drevené konštrukcie, čistil sa areál MŠ od nepotrebných porastov či kríkov no a na záver sa spoločnými silami podarilo obrúsiť a natrieť hlavný vstup do areálu - plot aj brána veselými farbami. Chceme sa podakovať všetkým zúčastnením rodičom za veľkú pomoc, vážime si Vašu ochotu venovať svoj voľný čas k zveladeniu prostredia MŠ. Ďakujeme aj pani Priehodovej za finančný príspevok, ktorý bol použitý na nákup potrebného materiálu a ďakujeme aj rodičom, ktorí zabezpečili občerstvenie.

      • PONOŽKOVÝ OKTÓBER V NAŠEJ MŠ

      • V rámci empatie a prosociálnosti sa naša MŠ zapája tento rok do projektu, ktorého cieľom je pred zimným obdobím vyzbierať zakúpené ponožky pre ľudí v núdzi, hľavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Ponožky sú najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o ľudí bez domova. Ponožky ich chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú im chôdzu za pomocou. Verím, že sa do projektu podarí zapojiť čo najviac  ľudí a budeme tak spoločne s deťmi pomocť pomocť tým, ktorí to žiaľ najviac potrebujú.