• Novinky

      • Projekt Olejko chráni prírodu

      • Naša materská škola sa zapojila do projektu o zaujímavé vecné výhry a popritom sa deti naučia niečo nové o recyklácií použitého kuchynského oleja. Prosíme rodičov o spoluprácu, použítý kuchynský olej zlievajte do akéjkoľvek plastovej náboby (fľaše). Naplnené fľaše odovzdajte v MŠ a tie budú následne umiestnené do zbernej nádoby. Čím viac použitého oleja sa nám podarí vyzbierať, tým väčšiu budeme mať šancu na výhru. 

      • Ponožkový október

      • V rámci projektu ponožkový október sme vyzbierali až 36 párov ponožiek, ktoré urobili radosť klientom Domova sociálnych služieb Báhoň. Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a pani učiteľkám ktorí sa do projektu zapojili.